Claus Rønlev

Slægtsforskning

Velkommen til min slægtsforskning og mit bibliotek:

Anetavler med kiwitrees med alle de hårde data på Karnas og mine aner.

De "gode" historier, hvor udvalgte aner præsenteres med kød og blod. 

Biografier og slægtsbøger indeholder udover egne scanninger mange links til scannede bøger på private hjemmesider og Slægtsforskernes Bibliotek. Desuden er der links til artikler i historiske årbøger og Personalhistorisk Tidsskrift. 

Lokalhistoriske bøger er kilden til mange gode oplysninger om vores aner, deres liv og levned. Bøger uden ophavsret har jeg lånt hjem og scannet til søgbare PDF-filer, der frit kan downloades. Hvis ophavsretten ikke er udløbet, har jeg oprettet et link til titlen på bibliotek.dk. Så er det nemt for dig at låne bogen hjem til dit eget bibliotek. 

Historiske årbøger er en oversigt over, hvad der er udgivet af de amtslige og regionale historiske selskaber. Hvis årbøgerne er scannede, linker jeg til filerne. Hvis ikke, nøjes jeg med en omtale og linker til bibliotek.dk.

Kildeskrifter indeholder mange oplysninger om vore forfædre. Hvis du i en slægtsbog eller på en slægtshjemmeside har set en person omtalt i et gammelt brev eller aktstykke, kan du måske se ordlyden af brevet/aktstykket i et af kildeskrifterne, hvor flittige historikere har tydet og afskrevet sådanne tekster. Mange af titlerne har fyldige navneregistre.

Søg navne/steder i mine artikler/links er et godt sted at begynde. Søg på en bogtitel, et stednavn eller et slægtsnavn.

ronlev.dk på facebook. Her kan du følge med i mine opslag om scanning af særlige titler. 

 Landsarkivet                                                                                Rigsarkivet i Odense