Claus Rønlev

Slægtsforskning

Historisk Årbog for ROSKILDE Amt/KØBENHAVNS Amt

Historisk Samfund for Københavns Amt blev stiftet 1910 og tog i forbindelse med kommunalreformen i 1970 navneforandring til Historisk Samfund for Roskilde Amt med hjemmeside historisksamfundforroskildeamt.dk. Siden stiftelsen har samfundet udgivet en årbog. 

Det Kongelige Bibliotek har scannet en del af årbøgerne. Artiklerne kan downloades som søgbare PDF-filer via dette link. Mon ikke alle årbøgerne er på vej til at blive scannede?

Årbøger fra 1976- kan lånes på biblioteket via dette link. For lån af tidligere årbøger anbefales det at spørge om hjælp på det lokale bibliotek.