Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En kjøbenhavnsk Købmands Ungdomshist. Optegn. af LUIS BRAMSEN 1819-44"v.J.Clausen m.fl.,1917

Ludvig Ernst Bramsen (1819-1886) kom til verden i København som søn af en revisor og kommerceråd. Han var tidligt faderløs og kom inden sin konfirmation i handelslære. 21 år gammel rejste han til Cuba hvor han under et længere ophold begyndte import af havannacigarer til Danmark. Forretningen udviklede sig, og han blev interesseret i brandforsikring af løsøre. I 1864 var han medstifter af Nye Danske Brandforsikringsselskab (senere Nye Danske Lloyd) og var dets direktør indtil sin død. 

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1917 fik de udgivet bind nr. XXVI: "En kjøbenhavnsk Købmands Ungdomshistorie : Optegnelser af Luis Bramsen 1918-44".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.