Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Smaa Livsbilleder" af POUL BJERGE, 1923

Poul Bjerge (1853-1931) var født i Ølgod Bjerge som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Poul Pedersen. Allerede efter konfirmationen kom han på Vestkær højskole og senere på andre højskoler. Han arbejdede nogle år som engmester og mejerist men stræbte efter at blive højskolelærer. Snart blev han lærer på Askov, hvor han var tilknyttet indtil sin død. Han er kendt for et personalhistorisk forfatterskab.

I 1923 fik han udgivet: "Smaa Livsbilleder", som han indleder med: 

                   Til mine gamle Elever!

 

Nu har der i min Tid, siden 1883, været op imod 14000 Elever paa Askov Højskole. Nu bliver jeg 70 Aar. Min Højskolegerning vil i det væsentlige være sluttet. Tænker jeg nu tilbage paa den lange Tid og de mange unge, som har været her, dukker der lyse, glade og prægtige Minder frem i min Sjæl. Har der været mørke og triste, er de druknet i Tidens Hav. Er der nogen, der gemmer paa de sidste, beder jeg om Tilgivelse. Alle bringer jeg herved min Hilsen og Tak. Deres aabne Sind og rige Kærlighed har gjort, at det blev en lykkelig Tid for mig og et Arbejde, der bragte Glæde.

Gud velsigne Jer alle!

 

                                                                                                                 Poul Bjerge.

I bogen er der bragt omtale af disse personer:

Anders Madsen (17. februar 1852 - 25. juni 1918)

Anna Borgen Müller (10. juli 1865 - 11. juli 1919)

Dyrlæge Peder Jensen (16. januur 1846 - 23. august 1913)

Kristen Madsen i Gammelby (19. januar 1822 - 24. februar 1911)

Ebbe Madsen (1. juli 1830 - 20. juli 1918)

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.