Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Viborgminder" af J. P. BANG, 1929

Jacob Peter Bang (1865-1936) kom til verden i Rønne som søn af en adjunkt. Som 17-årigt blev han student og 6 år senere cand. theol. I mange år virkede han som lærer, og fra 1910 ses han som professor i teologi. På grund af sygdom tog han sin afsked i 1924, men genvandt kræfter til et litterært frugtbart otium. Han fik udgivet nogle biografier og flere titler om religionshistorie.

I 1929 fik J. P. Bang i Viborg Stifts Folkeblad optaget artikler om sine minder fra Viborg. Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.