Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HANS ADOLF BRORSON" af A. D. Jørgensen, 1887

Hans Adolph Brorson (1694-1764) kom til verden i Randrup præstegård i Sønderjylland som søn af sognepræsten. Som 18-årig blev han student fra Ribe og studedere herefter i fire år teologi ved Københavns Universitet, men han forlod København uden eksamen. Han blev huslærer og senere rektor i Holstebro. I 1722 fuldførte han sit teologistudie og overtog præsteembeet i Randrup. Senere blev han stiftsprovst i Ribe, og fra 1741 og til sin død var han biskop over Ribe Stift. Brorson regnes sammen med Kingo og Grundtvig for Danmarks tre store samledigtere.

Adolph Ditlev Jørgensen (1840-1897) kom til verden i Graasten som søn af en farver. Efter præliminæreksamen fra Flensborg latinskole rejste han til København, hvor han forsøgte sig med forskellige studier og endte med at koncentrere sig om historiske fag. I 1882 blev han udnævnt til leder af Kongerigets arkiv og Gehejmearkivet, og fra 1889 og til sin død var han landets første rigsarkivar. Hans forfatterskab er meget omfattende og anerkendt. 

I 1887 fik A. D. Jørgensen udgivet sin biografi over Brorson. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.