Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "CARL BERNHARD(Andreas de Saint-Aubain).Hans Liv og Forfattervirksomh."af H.Schwanenflügel,1895

Andreas Nicolai de Saint-Aubain (1798-1865) var født i København nedstammende fra franske forfædre. Som 20-årig student dimitteredes han til Københavns Universitet men fik aldrig nogen embedseksamen. Han levede sammen med sin mor og debuterede i 1828 som forfatter af noveller. I 1834 udkom "Et Aar i Kjøbenhavn" med forord af Johan Ludvig Heiberg, der i sidste øjeblik, da titelbladet skulle trykkes, opfandt navnet "Carl Bernhard". I 1840 slog han ind på historiske romaner med "Gamle Minder", som han fik stort bifald for. Han fortsatte med at skrive under pseudonymet "Carl Bernhard", og i de følgende år udkom flere historiske romaner. 

Herman Heinrich Louis von Schwanenflügel-Kühné (1844-1921) var født i København som søn af en fuldmægtig. Efter studentereksamen fra Sorø tog han magisterkonferens i historie og virkede som lærer ved en række private og offentlige skoler. Senere modtog han forfatterunderstøttelse fra staten. Han udgav bl. a. en del biografier, og i 1891 blev han dr. phil. på sin afhandling om P. A. Heiberg.

I 1895 fik Schwanenflügel udgivet sin bog om "Carl Bernhard". Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.