Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "FREDERIKKE BRUN født Münter og hendes Kreds Hjemme og Ude" af Louis Bobé, 1910

Sophie Christiane Friederike Münter (1765-1835) kom til verden i Sachsen som datter af en superintendent. Hun voksede op i København, hvor hendes fader var blevet kaldet til præst for den tyske menighed i Sankt Petri Kirke. Meget tidligt læste hun tysk, italiensk og dansk litteratur, Som 13-årig oversatte hun Ossian, og 4 år senere debuterede hun med en samling digte og rejsebeskrivelse. Hun blev som 18-årig gift med den velhavende købmand Constantin Brun og fortsatte sit liv med kunst og rejser.

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

Bobé indleder sin bog med dette forord (i uddrag):

FORORD

 

En Opfordring til at rejse Frederikke Brun et Minde i Litteraturen fremsattes allerede to Aar efter hendes Død af Fr. Barfod, da han gjorde hendes Forfattervirksomhed til Genstand for en anerkendende Omtale i »Nordisk Ugeskrift«. »Bekendtskabet med hende«, ytrer han, »der stod i saa nært et Forhold til mangfoldige af vore udmærkede Aander, er i mange Henseender højst interessant, saa at man tit nok opfordres til nærmere at betragte hende, og at den, der ikke er aldeles fremmed for Kærlighed enten til Kunst eller Videnskab, nødvendig maa ønske at gennemskue hendes Væsens inderste Kerne og dets tilfældige Fremtræden i Yderverdenen.«

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.