Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Læreren og Forfatteren CHRISTIAN BALLING - Et Mindeskrift" af Hans Kau, 1917

Jens Christian Balling (1843-1916) kom til verden i Skive som søn af en handelsbetjent. Han blev uddannet ved seminariet i Jelling og i 1867 kaldet til lærer og skolesanger ved skolen i Lindeballe vest for Vejle. 

Hans Nissen Kau (1861-1935) var født i Brændstrup, Rødding sogn i Sønderjylland som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Hans Nissen Kou. Som 21-årig blev han student og 7 år senere cand. theol. De næste 2 år var han sognepræst i Harboøre, og fra 1891-1922 tjente han Gadbjerg menighed. Han er forfatter til en del bøger om sønderjyske personligheder.

Kau indleder sin bog om Balling med:

FORORD.

 

I Anledning af Ballings 70aarige Fødselsdag den 2de April 1913 skrev jeg en længere Artikel om ham i »Vejle Amts Folkeblad«. Det er denne Artikel, der efter Opfordring af flere af vore fælles Venner her fremkommer i Bogform i omarbejdet og stærkt udvidet Skikkelse som et Mindeskrift om vor afdøde Ven. Han er skildret som han stod og gik iblandt os gjennem de mange Aar, og som han vil leve i Mindet iblandt Befolkningen her i Egnen. En udførligere Bedømmelse af hans Forfattervirksomhed og hans Betydning som Skolemand har jeg i nærværende lille Bog ikke kunnet komme ind paa. Det er der ogsaa andre, der har bedre Betingelser for end jeg, og jeg tvivler ikke om, at det vil ske; thi Balling indtager en saa ejendommelig Stilling i vor Literatur, at hans Forfattervirksomhed nok fortjener en nærmere Belysning.

 

           Gadbjerg Præstegaard, i December 1916.

                                                                                                                        Hans Kau.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.