Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "SOPHUS BAUDITZ" af Sophus Bauditz, 1910

Sophus Gustav Bauditz (1850-1915) kom til verden i Aarhus som søn af en oberst. Han fik juridisk embedseksamen og virkede som assistent ved forskellige offentlige kontorer. Senere blev han dansklærer ved Borgerdydskolen og Søofficerskolen. En periode var han forstander for Det Kgl. Teaters elevskole og fra 1900 direktør for Københavns kommunale skolevæsen. Ved siden af disse gerninger havde han overskud til et ret omfattende forfatterskab af romaner og skuespil og opnåede stor popularitet. 

I 1910 fik Sophus Bauditz optaget en selvbiografisk artikel i det svenske "Ord och Bild". Det Kongelige Bibliotek har scannet et særtryk af artiklen. Jeg har efterbehandlet denne særtryk til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.