Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Afmindelses og Taks. Tale over Sal. Frk. JULIANE HELENE JUSTINE von ERNST" af J. H. Tauber, 1784

Juliane Helene Justine von Ernst var muligvis datter af politimester Johan Bertram von Ernst. Hun døde i Odense 1783.

Johan Henrik Tauber (1743-1816) var født i Aalborg som søn af en kobbersmed. Det siges, at han allerede som barn var en læsehest. Som 19-årig blev han student og som 30-årig magister. Han var kendt som en respekteret debattør. Fra 1773 ses han som rektor for latinskolen i Horsens, fra 1781-87 var han rektor i Odense, og fra 1787-1808 rektor i Roskilde. Han anses for at være en af de mest fremtrædende skolemænd i Danmark i sidste halvdel af 1700-tallet. 

"Opofrelse for det Almindelige, som et varigt Æreminde for de Goddædige, forestillet i en Afmindelses og Taksigelses Tale over Sal. Frøken Juliane Helene Justine von Ernst, holden paa Odense latinske Skole den 19de Julii 1784" udkom som bog i 1784. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.