Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Erindringsbilleder" af OSCAR GEISMAR, 1943

Oscar William Harald Geismar (1877-1950) kom til verden i København som søn af en fabrikant. Allerede som 17-årig blev han student fra Borgerdydskolen og 5 år senere cand. theol. Herefter var han bl.a. huslærer, højskolelærer, højskoleforstander, avisredaktør, kapellan i Tirsted, sognepræst i Rønninge og Rolfsted, valmenighedspræst i Kerteminde og sognepræst ved Christiansborg Slotskirke. Han nåede også at være anmelder i Fyns Venstreblad og er kendt som forfatter til et sort antal bøger om kristelige og etiske emner. 

I 1943 fik Oscar Geismar udgivet sin selvbiografi: "Erindringsbilleder", der afsluttes af forlaget med denne udtalelse:

Slotspræst Oscar Geismars Erindringsbilleder er et højst fængslende Selvportræt, selv om Forfatteren ikke taler meget om sig selv, men koncentrerer sig om en Række dejlige Billeder fra Kongens København i Oscar Geismars Barndom og Ungdom; desuden er der Kapitler om Studenterleben, om Joumalistoplevelser, om Højskolen og om fynske Bønder.

Men samtidig er hvert lille Afsnit et Bidrag til Oscar Geismars egen Historie og til Belysning af Aandslivet og nogle af dets Mænd: Morten Pontoppidan, Edv. Brandes og Jacob Knudsen i første Række, men der er Glimt af mange andre ogsaa.

Forfatteren forstaar den Kunst at faa det hele med i sin Skildring uden noget Øjeblik at blive bred, tværtimod er han saa knap, at man af og til ønsker sig mere end det, han giver.

Og med et bedre Ønske kan man vel næppe læse en Bog.

Oscar Geismar kalder et Sted sig selv »en gejstlig Urostifter«, og det er han. Han vækker hos Læseren den Uro, som betyder, at man har læst med virkeligt Udbytte.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.