Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "H. P. HANSSEN : 21. Februar 1932" af Aage Friis, 1932

Hans Peter Hanssen (1862-1936) kom til verden på "Nørremølle" i Sundeved som søn af gårdejeren og blev en sønderjysk politiker og organisator af den danske bevægelse i den periode, hvor Sønderjylland var tysk.

Aage Friis (1870-1949) var født i Halskov som søn af en ordineret kateket og førstelærer. Som 20-årig blev han student og 6 år senere fik han magisterkonferens, hvorefter han begyndte sit videnskabelige arbejde om A. P. Bernstorffs breve og dokumenter, som han opsporede på rejser i Tyskland. I 1899 blev han dr. phil. på en afhandling om Andreas Peter Bernstorff og Ove Høegh Guldberg. Han var medudgiver af Det danske Folks Historie i 8 bind, og ses fra 1913 som professor ved Københavns Universitet - og rektor 1932-33.

I forbindelse med H. P. Hanssens 70-års fødselsdag fik Aage Friis optaget en kronik i Politiken om fødselaren. Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.