Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Den lærde Amager-Sognedegn IOCHUM HALLING's Levnet" af Chr. Bruun, 1865-66

Jochum Halling (1668-1737) var født i Horsens som søn af en rådmand. Fra 1704 til 1733 ses han som sognedegn i Taarnby på Amager. 

Christian Walter Bruun (1831-1906) kom til verden i København som søn af en artillerikaptajn. Efter at have taget en filologisk-historisk embedseksamen blev han ansat hos Det Kgl. Bibliotek, hvor han hurtigt steg i graderne og blev leder af biblioteket allerede som 32-årig. Han er kendt for et omfattende (personal-)historisk forfatterskab.

Artiklen er i 1865-66 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.