Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En Brigadeadjutants Erindringer fra Krigen 1864" af H. HOLBØLL, 1912

Harald Holbøll (1837-1919) var født i København som søn af en kaptajnløjtnant. Som sekundløjtnant var han adjudant ved 8. interfanteribrigade i 1864-krigen. Efter krigen fortsatte hans millitære løbebane, og han var generalmajor og chef for fyenske brigade, da han i 1907 blev pensioneret.

I sit otium nedskrev han sine erindringer fra 1864-krigen. Han indleder bogen med:

Disse Erindringer er støttet paa Dagbogsoptegnelser og Breve suppleret med Meddelelser fra Kammerater.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.