Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HANS WILHELM HERTEL. Bidrag til den sønderjydske Folkevækkelses Historie" af Ludvig Hertel, 1897

Hans Wilhelm Hertel (1800-1872) kom til verden Rønnebæk sogn ved Næstved som søn af sognepræsten. Som 20-årig blev han student og cand. theol. 6 år senere. Fra 1833 var han sognepræst i Aastrup ved Haderslev og fra 1841 i Moltrup ved Haderslev. Han blev afsat i 1848 af oprørsregeringen, genindsat i 1850 for så i 1867 at blive afsat af de tyske myndigheder på grund af edsnægtelse. 

Ludvig Vilhelm Hertel (1844-1909) var født i Moltrup ved Haderslev som søn af ovennævnte. Som 20-årig blev han student og cand. theol. 8 år senere. Nogle år var han kapellan og hjælpepræst, inden han i 1879 blev kaldet til sognepræst ved Vejerslev-Blistrup. Fra 1884 var han sognepræst ved Sønder Vissing og Voer Ladegaard, og fra 1888 og til sin død sognepræst for Brenderup og Ore menigheder på Vestfyn. 

I 1897 fik Ludvig Hertel udgivet sin beretning om faderens liv og virke. Den er inddelt i hovedafsnit:

Fra Sjælland til den jydske Hede ( 1800-1833)

Den unge danske Præst i Aastrup (1834-1841)

Præsten i Moltrup og de nordslesvigske Bønder (1842-1847)

Fordreven og Feltpræst (1848-1849)

Vaabenhvile for »Gamle Hertel« (1850-1863)

»Den sidste paa Skandsen« af de gamle Stridsmænd (1864-1872) 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.