Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Livserindringer" af HENRIK STEFFENS HELMS [1835-1914], 1912

Henrik Steffens Helms (1835-1914) indleder sin bog med:

FORORD

 

Disse mine Erindringer fra et langt og temmelig bevæget Liv havde jeg egentlig kun tænkt mig som et Manuskript for min nærmeste Familie. Da jeg nu i min Alderdom, som jeg tilbringer i en skøn Egn herude i Nordsjælland, ofte har tænkt paa, at der i mine Optegnelser fandtes meget, som kunde interessere andre end min Familie, bad jeg D’hrr. Oberst Rist og Bibliothekar Clausen at gennemlæse dem, og da disse syntes godt om dem, henvendte jeg mig til Hr. Direktør P. Nansen, der saa lod dem udkomme paa Gyldendals Forlag.

Jeg bringer derfor de tre Herrer min varmeste Tak, og jeg haaber, at disse Optegnelser vil blive læst med Velvillie hovedsagelig af de mange, som jeg i mit lange Liv har lært at kende eller staaet nær.

 

       Sofiesminde pr. Vassingerød Station

             i November 1911.                                          ST. HELMS.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.