Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "RASMUS HANSEN's Mindebog" ved Morten Eskesen, 1883

Rasmus Hansen (1825-1883) kom til verden i Gudme på Sydfyn som søn af en husmand og skrædder. Som ung var han i tjeneste hos Christen Hansen i Vejstrup, der tilskyndede den højt begavede unge mand at søge ind på Kolds højskole, hvor han blev uddannet skolelærer. Han var den første lærer på Vejstrup Friskole, da den på Christen Hansens initiativ blev etableret i 1856. Indtil sin død virkede han på friskolen som en meget respekteret lærer.

Morten Eskesen (1826-1913) blev født i Ulbæk, Lyne sogn i Vestjylland. Han bestod som 22-årig en lærereksamen og var i mange år friskolelærer på Fyn. Han er mest kendt for at have skrevet "Nordiske Sange".

I forbindelse med Rasmus Hansens jordefærd i 1883 fik Morten Eskesen udgivet en mindebog om afdøde. Den indeholder 4 afsnit:

I. Minder fra min Barndom. Af Rasmus Hansen

II. Til Kolds Mindekrans. Af Rasmus Hansen.

III. Sange af Rasmus Hansen.

IV. Mindetaler og Sange ved Rasmus Hansens Jordefærd.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.