Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "[Professor] CHRISTIAN FREDERIK INGERSLEV [1803-1868]. Nekrolog." af F. E. Hundrup, 1868

Christian Frederik Ingerslev (1803-1868) var født i Gylling sogn ved Århus som søn af sognepræsten.

Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab. I 1868 fik han i "Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Aarhus Kathedralskole i Juni og Juli 1868" optaget sin nekrolog over professor Ingerslev.

Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen. Jeg har efterbehandlet denne scanning med Transkribus til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.