Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "HOLGER JACOBÆUS's Optegnelser til sit Livs Historie" ved Chr. Bruun, 1867-68

Holger Jacobæus (1650-1701) var født i Aarhus som søn af biskoppen. Han studerede teologi og medicin og tog på flere udlandsrejser. Hjemvendt blev han tilknyttet det medicinske fakultet på Københavns Universitet. I 2 perioder var han også rektor for universitetet.

Christian Walter Bruun (1831-1906) kom til verden i København som søn af en artillerikaptajn. Efter at have taget en filologisk-historisk embedseksamen blev han ansat hos Det Kgl. Bibliotek, hvor han hurtigt steg i graderne og blev leder af biblioteket allerede som 32-årig. Han er kendt for et omfattende (personal-)historisk forfatterskab.

Artiklen er i 1867-68 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.