Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "NIELS JUEL og Hollænderne" af Chr. Bruun, 1871-72

Niels Juel (1629-1697) var født i Christiania, Norge som søn af en lensmand og rigsråd. Han blev admiral og kendt som søhelt ved slaget i Køge Bugt 1677.

Christian Walter Bruun (1831-1906) kom til verden i København som søn af en artillerikaptajn. Efter at have taget en filologisk-historisk embedseksamen blev han ansat hos Det Kgl. Bibliotek, hvor han hurtigt steg i graderne og blev leder af biblioteket allerede som 32-årig. Han er kendt for et omfattende (personal-)historisk forfatterskab.

Artiklen er i 1871-72 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.