Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "† JAKOB FREDERIK KINCH, Overlærer ved Ribe Kathedralskole [1817-1888]" af Vilhelm Bang, 1888

Jacob Frederich Kinch (1817-1888) var født i Vordingborg og døde i Ribe. Han tog filologisk embedseksamen og blev senere tilknyttet Ribe Katedralskole, hvor han sluttede som overlærer. Han var en aktiv foreningsmand og meget anerkendt historiker, der fik udgivet mange artikler og bøger.

Heinrich Wilhelm Theodor Falkenberg Bang (1843-1910) kom til verden i Horsens som søn af en købmand og blev i dåben kaldt Wilhelm Theodor Bang. Efter en teologisk kandidateksamen var han først skolelærer og senere sognepræst på Omø, i Føvling-Holsted og sidst i Kirke Hvalsø-Særløse. Tidligt udviklede han en historisk interessse og er kendt for et omfattende forfatterskab af især kirkehistoriske bøger.

Bangs mindeord om Kinch blev i 1889-90 optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Artiklen indeholder også talerne ved Kinchs jordefærd 21.9.1888 i Ribe Domkirke. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.