Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Rigsmarskal KÖRBITZ's Sendelse til Gottorp 1669" af A. Crone, 1877-79

Johan Christoph von Körbitz (1612-1682) var født i Meissen som søn af en kursachsisk hofmarskal. I 1634 blev han hofjunker hos den danske prins Christian. Senere  ses han som dansk adelsmand, rigsråd, rigsmarskal og amtmand. 

Martin Anthon Christian Crone (1817-1903) kom til verden i Odense som søn af en købmand. Som 17-årig blev han student og 5 år senere cand. theol. Nogle år var han adjunkt på Odense Katedralskole og blev herefter Vedel Simonsens medhjælper ved udgivelsen af dennes historiske arbejder. I 1849 blev han kaldet til sognepræst i Herrested på Midtfyn, hvor han virkede indtil 1895. Han er kendt for et omfattende forfatterskab.

Artiklen er i 1877-79 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.