Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "PER KRAASIG (KRAGSIG) [1812-1894]" af Hans Kau, 1922

Peder Pedersen Kragsig (1812-1895) kom til verden i Brandlund, Brande sogn som søn af en gårdmand. Familien flyttede senere til Nørre-Karstoft i Skarrild sogn, hvor faren havde køb en hedegård. Peder overtog senere gården. 

Hans Nissen Kau (1861-1935) var født i Brændstrup, Rødding sogn i Sønderjylland som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Hans Nissen Kou. Som 21-årig blev han student og 7 år senere cand. theol. De næste 2 år var han sognepræst i Harboøre, og fra 1891-1922 tjente han Gadbjerg menighed. Han er forfatter til en del bøger om især sønderjyske personligheder.

I 1922 fik Hans Kau udgivet: "Af de kloge Mænds Saga". Den indeholder bl.a. en artikel om Peder Kragsig som klog mand.

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.