Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En gammel Præsts Erindringer" af L. KOCH, 1912

Hans Ludvig Schielderup Parelius Koch (1837-1917) kom til verden i Vodder i Sønderjylland som søn af en sognepræst. Som 19-årig blev han student og 5 år senere cand. theol. Han deltog i krigen i 1864 og underviste derefter indtil 1871, hvor han blev kaldskapellan i Nykøbing F. 5 år senere blev kan sognepræst og tjente flere forskellige menigheder. Ved siden af denne gerning var han en flittig forfatter af bl.a. historiske bøger. 

I 1912 udkom hans selvbiografi: "En gammel Præsts Erindringer". Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.