Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "JAKOB PETER MYNSTER : Hans Personlighed og Forfatterskab" af H. Schwanenflügel, 1900-01

Jakob Peter Mynster (1775-1854) kom til verden i København som søn af en kammerråd og hospitalsinspektør. Allerede som 19-årig blev han teologisk kandidat. Efter nogle år som huslærer blev han kapellan ved Vor Frues Kirke i København. I 1826 blev han hofprædikant og 2 år senere kongelig konfessionarius, og fra 1834 og til sin død var han biskop over Sjællands stift. Mynster var en akriv skribent og deltog engageret i mange af tidens store debatter, bl.a. med Grundtvig.

Herman Heinrich Louis von Schwanenflügel-Kühné (1844-1921) var født i København som søn af en fuldmægtig. Efter studentereksamen fra Sorø tog han magisterkonferens i historie og virkede som lærer ved en række private og offentlige skoler. Senere modtog han forfatterunderstøttelse fra staten. Han udgav bl. a. en del biografier, og i 1891 blev han dr. phil. på sin afhandling om P. A. Heiberg.

I 1900-01 fik Schwanenflügel udgivet sit tobinds værk om J. P. Mynster. Berlingske Tidende skrev:

Der gives os i dette Skrift en smuk, indgaaende og helstøbt Skildring af en betydelig Mand, der i en død og aandløs Tid bliver en ny Banebryder for det gamle Evangelium, som hele sit Liv igennem, i alle Kampe og trods alle Angreb, stod støt og sikkert paa den Grundvold han havde valgt. — Vi som agte, elske og beundre ham, glæde os over, at hans Minde er faldet i Hænderne paa en Mand, der har haft Hjerte og Forstand nok til at se ind i det centrale i Mynsters Liv og Gerning, og saa at sige give os ham tilbage, som en af den danske Kirkes bedste Mænd, der hverken maa eller skal bringes i Glemsel.

Jeg har scannet de to bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Bog : Fra hans Ungdom og første præstelige Periode

Anden Bog: Fra hans senere præstelige Periode og Biskopstid

 

I 1904 udkom: "Jakob Peter Mynster paa Halvhundredeaarsdagen for hans Død" et foredrag af H. Schwanenflügel. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link