Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "KNUD LYNE RAHBEK's Ungdomskærlighed. Fra de skiønne Følelsers Tid" v.J.Clausen og P.Fr.Rist,1911

Knud Lyne Rahbek (1760-1830) kom til verden i København som søn af en toldinspektør. Som 15-årig blev han student fra Herlufsholm, og her vækkedes hans store interesse for teatret. Han blev kendt som litteraturhistoriker, digter, oversætter, redaktør og teaterkritiker m.m. En tid var han professor ved Københavns Universitet og i en kort periode rektor.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1911 fik de udgivet bind nr. XV: Knud Lyne Rabbeks Ungdomskærlighed : Fra de skiønne Følelsers Tid".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.