Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Nogle Erindringer" af FRED. RASMUSSEN, 1943

Frederik Marius Rasmussen var født 4.4.1868 på "Kragsbjerggaard" ved Odense som søn af proprietæren. Han mistede tidligt sine forældre og blev som 12-årig optaget i husstanden hos sin moster og onkel i Roerslev på Nordfyn. Nogle år arbejdede han ved landbruget, men var ikke tilfreds med fremtidsudsigterne, så han besluttede sig for at rejse til Amerika, hvor han arbejdede ved landbrug og lidt forskelligt. Hjemme igen løste han som 28-årig borgerskab som købmand og etablerede en cykelforretning i Odense. Forretningen med navnet "Fred. Rasmussen" blev over årene udvidet til også at omfatte produktion og salg af biler. I 1939 overdrog han forretningen til sin søn Jens Frederik, der drev den videre under navnet: "Fehr & Co."

I 1943 fik han udgivet sine erindringer, der indledes med:

FORORD

 

Disse Erindringer er kun nedskrevet for mine Efterkommeres Skyld. Børn og Svigerbørn har opfordret mig til det, og saa har jeg vovet Forsøget.

Tænker jeg tilbage paa min Ungdomstid, da jeg skulde skabe mig en Fremtid og en Livsstilling, maa jeg erkende det gamle Ords Rigtighed, at al Begyndelse er svær. Det kan være vanskeligt nok for en ung Mand eller Kvinde at komme i Vej. Man faar let den Tanke, at man ikke duer til noget og synes, man savner alle Forudsætninger til det, man gerne vil.

Hvis der blandt mine Efterkommere skulde være en og anden, der har tabt Troen paa sig selv, men ved at læse disse nøgterne Optegnelser faar Selvtilliden, Energien tilbage, saa er mit Ønske og Formaalet med, hvad her er optegnet, naaet. Og jeg beder mine Læsere undskylde, at jeg har benyttet Jegformen saa meget, for jeg er vel vidende om, at jeg kun er en Del af del Hjem, det er lykkedes mig at skabe.

 

       Fred. Rasmussen

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.