Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "MICHAEL ROSING : En Digters Liv og Gjerning 1830-1904" af Andreas Dolleris, 1923

Hans Peter Michael Rosing (1830-1904) kom til verden I København som søn af en etatsråd. Efter en filologisk embedseksamen var han adjunkt på Herlufsholm og senere overlærer på Sørø Akademi. Han er kendt for sine mange digte og oversættelser. 

Jørgen Andreas Dolleris (1850-1925) blev født i Skyum sogn i Thy og kom i dåben til at hedde Jørgen Andreas Andersen. Han blev uddannet boghandler og etablerede selv boghandel i Vejle i 1883. Samtidig dyrkede han sin store interesse for litteratur og fik udgivet flere digtsamlinger og biografier.

I 1923 fik Dolleris udgivet sin biografi over Rosing. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.