Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HANS CHRISTIAN RASMUSSEN [1842-1893], Gaardejer i Aasum" af Kristian Lohmann, 1893

Hans Christian Rasmussen (1842-1894) var født i Aasum ved Odense som søn af en gårdejer. Han kom i latin- og realskole i Odense men valgte selv efter sin konfirmation af tjene på fødegården, som han også senere overtog. Han blev sognefoged og sognerådsformand. 

Kristian Rasmussen Lohmann (1852-1919) kom til verden i Aasum ved Odense som søn af en gårdejer. Han fik en læreruddannelse, men slog sig ned som gårdejer og dyrkede sin interesse for historie, litteratur og kunst. Samtidig var han en aktiv foreningsmand og i flere perioder medlem af folketinget. Han har skrevet nogle få lokalhistoriske og personalhistoriske bøger.

Ved Hans Christian Rasmussens jordefærd udkom en lille bog med den fulde titel: "Hans Christian Rasmussen, Gaardejer i Aasum. Et Blad til Bondestandens Saga". Den indeholder Kristian Rasmussen Lohmanns biografi over afdøde samt taler i kirken.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.