Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Et Bidrag til HANS ROSTGAARD's og Krogerup's Historie" af G. Hornemann, 1899

Hans Rostgaard (1625-1684) kom til verden i Roost, Arrild sogn i Sønderjylland som søn af en selvejerbonde. Tidligt viste han gode evner og blev tilknyttet hoffet. Han blev ridefoged på Kronborg len og senere ejer af Krogerup.

Gerhard Martin Hornemann (1852-1932) var i mange år tilknyttet Rigsarkivet og fra 1897-1922 provinsarkivar for Sjælland.

Artiklen er i 1899 optaget i "Fra Arkiv og Museum". Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link