Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Kammerherre Hofjægermester CHRISTIAN EINAR REVENTLOW [1864-1929]" af Louis Bobé, 1931

Christian Einar Ferdinand Ludvig Eduard lensgreve Reventlow (1864-1929) kom til verden på Pederstrup Slot på Lolland som søn af en lensgreve. Efter faderens tidlige død overtog Christian Einar Reventlow som 11-årig besiddelsen af grevskabet Reventlow og baroniet Brahe-Trolleborg samt flere andre godser. Han havde evnen til at tegne og udviklede sit talent ved selvstudium og undervisning. Han var en af sin tids mest ansete hippologer og kynologer og til mindste enkelthed fortrolig med hestens og hundens anatomi.

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1890 og de følgende 40 år var han nøje knyttet til Brahetrolleborg, hvor det lykkedes ham fra dette og de øvrige Reventlowske godser at fremdrage et særdeles rigt brevmateriale, som han fik udgivet i det 10 bind store værk: "Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827". Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art. 

I forbindelse med lensgrevens død og afsløringen af en mindesten paa Brahetrolleborg fik Bobé udgivet et mindeskrift: "Kammerherre Hofjægermester Lensgreve Christian Einar Reventlow til Grevskaberne Reventlow og Christianssæde og Baroniet Brahe-Trolleborg 1864-1929". Jeg har scannet dette skrift til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.