Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "RASMUS RASK´s Skoleliv" ved R. J. F. Henrichsen, 1860

Rasmus Rask (1787-1832) kom til verden i Brændekilde sydvest for Odense som søn af en skrædder og kom i dåben til at hedde Rasmus Christian Nielsen Rasch. Han blev student fra Odense og indledte studier i teologi ved Københavns Universitet, men sprang fra og fortsatte med studier i sprogvidenskab. Han blev bibliotekar ved universitetsbiblioteket, professor i litteraturhistorie og orientalske sprog og gennemførte mange rejser i norden og til eksotiske lande, hvor han tilegnede sig de lokale sprog.

Rudolph Johannes Frederik Henrichsen (1800-1871) var født i Schwerin som søn af jødiske forældre. Han voksede op i København hos en morbror og blev optaget i Borgerdydskolen. Som 18-årig blev han student og studerede klassisk filologi og orientalske sprog.  I 1824 blev han døbt i Horslunde Kirke, og året efter tog han filologisk embedseksamen. Herefter fulgte nogle år, hvor han var lærer ved Metropolitanskolen og senere i Helsingør og Sorø. Fra 1843 og til sin død var han rektor for Odense Katedralskole. Han fik udgivet adskillige anerkendte filologiske afhandlinger.

Ved translokationshøjtideligheden i 1860 på Odense Katedralskole holdt R. J. F. Henrichsen en tale: "Rasmus Rasks Skoleliv". 

Talen er udkommet som bog. Jeg har scannet den lille bog, der er trykt med gotisk skrift, og efterbehandlet den med Transkribus til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.