Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "RANTZAU-BREITENBURG's Erindringer fra Kong Frederik den Sjettes Tid" ved Louis Bobé, 1900

Andreas Conrad Peter rigsgreve af Rantzau ( 1773-1845) kom til verden på Breitenburg ved Itzehoe. Efter undervisning i hjemmet blev han som 19-årig dimitteret til Universitetet i Kiel, hvor han studerede i flere år og derefter tog på lange rejser. I 1806 overtog han grevskabet Breitenburg. Han stod i høj gunst hos Frederik VI og blev i 1831 udnævnt til gehejmestatsminister.

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

Bobé bearbejdede Rantzaus nedskrevne erindringer: „Gedanken und Erfahrungen“, som Bobé i 1900 fik udgivet under titlen: "Statsminister Conrad Greve Rantzau-Breitenburgs Erindringer fra Kong Fredrik den Sjettes Tid". Bobé indleder med en beskrivelse af Rantzaus levned, og efter Rantzaus erindringer afslutter Bobé med anmærkninger og navneregister.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.