Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En gammel Jernbanemands Erindringer 1854-1892" af H. H. A. RAMBUSCH, 1916

Hartvig Henrich Andreas Rambusch (1844-1932) kom til verden i Korsør som søn af en exam. jurist. Han blev udlært på et jernbaneværksted og fungerede senere som lokomotivfører, lokomotivfyrbøder, maskinmester og værkfører. Karrieren ved statsbanerne sluttede som maskininspektør for Sjælland.

I 1916 fik han udgivet sine erindringer fra jernbanedriftens allerførste år. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.