Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "THORVALDSEN i Kærlighedens Aldre" af Louis Bobé, 1938

Bertel Thorvaldsen (1770-1844) var født i København som søn af en islandsk billedskærer. Allerede som 11-årig var han elev på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Som 26-årig modtog han Kunstakademiets store rejsestipendium og rejste til Rom, hvor han levede og arbejdede som billedhugger i mere end 40 år. Han betragtes som en af den dansk guldalders hovedpersoner. 

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

I 1938 fik Bobé udgivet sin velillustrerede bog om Thorvaldsen. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link