Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "C. F. TIETGEN som privatmenneske" af Axel Jarl, 1932

Carl Frederik Tietgen (1829-1901) kom til verden i Odense som søn af en snedkermester. Efter udstået læretid i en manufakturhandel rejste han til udlandet for at dygtiggøre sig yderligere. Han kom hjem og slog sig ned i København, hvor han hurtigt demonstrerede sine suveræne evner for økonomi og strategisk tænkning. Han var med ved etableringen af en lang række store virksomheder og regnes for en af de mest initiativrige erhvervsmænd, Danmark har fostret.

Axel Jarl (1871-1950) var født på Strødam ved Hillerød som søn af en fabriksejer og kom i dåben til at hedde Axel Jørgensen. Som 19-årig blev han student og 6 år senere cand. theol. Han afbrød den teologiske løbebane, studerede malerkunst i Paris og rejste flere år i bl.a. Indien. Han arvede Strødam efter sin faster, der var gift med C. F. Tietgen og købte i 1929 godset Sophienborg, som han omdannede til en læregård til uddannelse af unge landmænd. I 1931 fik han en højesteretsdom for uterlige homoseksuelle handlinger og blev indlagt på et sindssygehospital. Under Danmarks besættelse 1940-45 var han med i modstandskampem og sad i 1942 i tysk arrest.

"C. F. Tietgen som privatmenneske" er en del af et større bogærk "Visne Blade", som Axel Jarl fik udgivet i 1932. Han lagde ikke navn til bogen, der heller ikke kom i fri handel. Jeg har lånt et eksemplar på Det Kgl. Bibliotek og scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.