Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Optegn. af Generalfiskal PETER ULDALL. Dronning Caroline Mathildes Defensor" v.J.Clausen m.fl.,1914

Peter Uldall (1743-1798) kom til verden i Assens som søn af borgmesteren. Allerede som 12-årig blev han student, tog teologisk attestats som 16-årig og bestod juridisk eksamen som 20-årig. Han blev kendt som forsvarer for dronning Caroline Mathilde og J. F. Struensee.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1914 fik de udgivet bind nr. XXI: "Efterladte Optegnelser af Generalfiskal Peter Uldall : Dronning Caroline Mathildes Defensor".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloaes via dette link.