Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "GEORG ZOEGA : Et Mindeskrift" af A. D. Jørgensen, 1881

Georg (Jørgen) Zoëga (1755-1809) var født i Daler i Sønderjylland som søn af sognepræsten. Han fik undervisning hjemme og kom som 17-årig på gymnasiet i Altona og året efter på universitetet i Gøttingen, hvor han opholdt sig i tre år. Efter mange uddannelsesophold forskellige steder i udlandet slog han sig ned i Rom, hvor han fuldendte sine store videnskabelige arbejder inden for arkæoligi og numismatik.  I 1802 blev han udnævnt til professor i arkæolig ved universitetet i Kiel, men af helbredsmæssige grunde forblev han boende i Rom. Her optrådte han som vejleder for mange danske videnskabsmænd og kunstnere.

Adolph Ditlev Jørgensen (1840-1897) kom til verden i Graasten som søn af en farver. Efter præliminæreksamen fra Flensborg latinskole rejste han til København, hvor han forsøgte sig med forskellige studier og endte med at koncentrere sig om historiske fag. I 1882 blev han udnævnt til leder af Kongerigets arkiv og Gehejmearkivet, og fra 1889 og til sin død var han landets første rigsarkivar. Hans forfatterskab er meget omfattende og anerkendt.

I 1881 fik A. D. Jørgensen udgivet sin bog om Zoëga. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.