Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Breve til den danske Resident i Stockholm Peder Juel fra Aarene 1648-55" v. J. A. Fridericia, 1889-92

Julius Albert Fridericia (1849-1912) var født i København som søn af en silke- og klædehandler. Som 17-årig blev han student, og 6 år senere tog han magisterkonferens i historie med speciale i 1600-tallets danske historie. Han er kendt for et omfattende og anerkendt historisk forfatterskab.

I 1889-92 fik han i Danske Magazin optaget sin artikel: "Breve fra Statsmænd i Danmark til den danske Resident i Stockholm, Peder Juel, fra Aarene 1648-55". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.