Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Breve fra Chr. Engelsen 1884-1906, veter. iagtagt. og kulturh. billeder fra Rusland" af I. Katié, 1974

Den fulde titel er: "Breve fra CHR. ENGELSEN til H. Krabbe og B. Bang 1884-1906 : Veterinære iagtagelser og kulturhistoriske billeder fra Rusland". Bogen indledes med: 

FORORD

Ved udforskning af de dansk-russiske veterinære forbindelser, har jeg haft rig lejlighed i de sidste tre år til at studere forskellige primære kilder i håndskriftsamlingerne på Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek og andre biblioteker og arkiver. Min opmærksomhed og nysgerrighed blev især stor, da jeg fandt at ikke færre end femten danske dyrlæger har emigreret til Rusland og virket der fra 1818—1930. Nogle af dem opnåede betydelige poster som f. eks. Jens Peter Boye JESSEN (1801—1875), der grundlagde den første russiske veterinærskole i Dorpat i 1848.

Foruden ham var der flere andre danske dyrlæger, der gjorde en pæn karriere i Rusland, enten ved militæret som f. eks. Hans BAGGE (1816—1897) eller i det civile liv som Chr. ENGELSEN (1847—1906) og Carl MÆHL (1853—1930), der begge var gouvernementsdyrlæger og havde en stor andel i bekæmpelsen af smitsomme sygdomme i Rusland, specielt kvægpest og miltbrand.

Under deres ophold i Rusland har de ikke glemt deres gamle fædreland, lærere og venner. Jessen, Engelsen og Mæhl tog gerne pennen i hånden og skrev hjem når det gik dem godt eller mindre godt. Om dette vidner de ca. 100 breve opbevaret i håndskriftsamlingerne på danske biblioteker, arkiver og privateje. Det er ikke sikkert, at de kommende generationer vil blive beriget med sådanne udførlige breve i vor travle og teknisk prægede samfund.

De tre dyrlæger fortæller i deres breve ikke blot om deres faglige virke i Rusland, men fortæller også om det folk og samfund de lever i.

Udgivelsen af Christian G. S. Engelsens breve er et led i udforskningen af de danske dyrlægers virke i Rusland. Jeg håber, at dette værdifulde originale materiale ikke blot vil komme veterinærer til gode, men også andre, der interesserer sig for de dansk-russiske forhold i det forrige århundrede. Engelsen fortæller i brevene at han har sendt billeder o. a. undervisningsmateriale til Krabbe, men desværre kan kun en del af dette opspores i dag. Noget findes på DVJB, noget på højskolens afdelinger, og en hel del er fundet i slutningen af november i år hos hans barnebarn i Schweiz, A. de Spindler. Enhver supplerende oplysning om det savnede materiale vil derfor være særdeles velkommen.

En tak bringes til Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forskningsråd (formand: prof., dr.med.vet. Sv. Dalgaard-Mikkelsen) for støtte til offentliggørelse af brevene. Uden dettes hjælp ville udgivelse af dette materiale ikke have kunnet finde sted. Desuden rettes en tak til overbibliotekar Helge Nielsen for støtte og interesse.

 

København, december 1973.

Bulowsvej 13

                                                                                                         Ivan Katié

                                                                                        dyrlæge, forskningsbibliotekar

                                                                            Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.