Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "General de Mezas Krigs-Dagbøger 1849-1851" af K. C. Rockstroh, 1928

Christian de Meza (1792-1865) var født i Helsingør som søn af en læge og justitsråd. Som 12-årig blev han optaget på Det Kongelige Artillerikadetinstitut, og hermed indledte han en glorværdig mlitær karriere. Den blev afsluttet i 1864, da de Meza som overgeneral havde ansvaret for de danske tropper i 2. Slesvigske Krig. På trods af ordrer valgte han at trække tropperne tilbage fra Dannevirke og blev fjernet fra posten som overgeneral.

Knud Christian Rockstroh (1860-1942) kom til verden i Nykøbing M. som søn af en skorstensfejer. Han kom i boghandlerlære, men efter rekruttiden blev han udtaget til officerselev og fortsatte den militære vej. Han kom ind på militærhistoriske studier og udfoldede et omfattende forfatterskab med emner fra 1600-1900-årene.

Bogen indeholder: 

Generalens Biografi

Dagbøgerne

»Mit uigjenkaldelig sidste Votum« (1865)

Navneregister

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.