Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Hovedgaarden "HASTRUP" i Thyregod Sogn : Bidrag til dens Historie" af Hans Kau, 1917

Hovedgården Hastrup er nu forsvundet, men den havde i 500 år stor betydning for Thyregod sogn.

Hans Nissen Kau (1861-1935) var født i Brændstrup, Rødding sogn i Sønderjylland som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Hans Nissen Kou. Som 21-årig blev han student og 7 år senere cand. theol. De næste 2 år var han sognepræst i Harboøre, og fra 1891-1922 tjente han Gadbjerg menighed. Han er forfatter til en del bøger om især sønderjyske personligheder.

I 1917 fik Hans Kau i Vejle Amts Aarbøger optaget en artikel om Hovedgården Hastrup. Artiklen udkom som bog, som jeg nu har scannet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.