Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Træk af Livet i HELSINGØR i Slutningen af det 16de Aarhundrede" af Troels Lund, 1877-79

Troels Frederik Troels-Lund (1840-1921) kom til verden i København som søn af en fuldmægtig. Han blev cand. theol. og senere dr. phil. på disputatsen "Om Sokrates's lære og personliged". I flere år var han lærer ved Hærens Officersskole og fra 1897 kongelig ordenshistorigraf. Han kendes mest for "Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede", der udkom 1879-1901 i 14 bind.

Artiklen er i 1877-79 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.