Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Gamle Dage i HELSINGØR 1800-1830" af Ole Lund, 1892

Ole Lund (1812-1891) var født i Helsingør som søn af en købmand. Som  19-årig blev han student fra Helsingør og 5 år senere cand. jur. I 1847 fik han en stilling som auditør ved garnisonen i Fredericia, og fra 1852-1870 ses han som herredsfoged i Nørre-Horne og Bøvling herreder.

I 1892 blev Ole Lunds beskrivelse af sin fødeby optaget som artikler i "Museum". Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.