Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Minder om HERLUF TROLLE og BIRGITTE GØJE i HELSINGØR OLAIKIRKE"af Chr.Axel Jensen,1907

Ifølge Wikipedia: Herluf Trolle (omkring 1516 på Lillø Slot i Skåne – 25. juni 1565 i København) var en dansk admiral og søhelt. Flere steder er opkaldt efter Trolle, der også er regnet som en slags stifter af Herlufsholm skole. Herluf Trolle var en del af den skånske adelsslægt Trolle. Trolle blev født som det tolvte af den skånske adelsmand Jakob Trolles femten børn, den 14. januar. Fødeåret er ukendt, men er beregnet til 1516.

Som 19-årig blev Trolle sendt til København for at studere ved Vor Frue for derefter at studere i Wittenberg. Han giftede sig med den rige hofjomfru Birgitte Gøye, der var datter af rigshofmester Mogens Gøye. En håndfuld hjertelige brev fra ham til hende er bevaret. Både Trolle og hans kone var kendt for deres ydmyge liv og gode kirkevaner. Herluf Trolle var kulturens mand, han oversatte blandt andet Davids 3. salme og Te Deum til dansk. Han fremmede litteratur og lærdom ved at uddanne folk i trange kår. I 1559 blev Trolle udnævnt til admiral over den danske flåde. I 1560 flyttede han fra Nordsjælland til Skovklosteret ved Næstved, som han herefter omdøbte til Herlufsholm.

Christian Axel Jensen (1878-1952) kom til verden i København som søn af en grosserer. Som 18-årig blev han student fra Metropolitanskolen, og 7 år senere tog han magisterkonferens i historie. Allerede fra sin studentertid var han tilknyttet Nationalmuseet som volontør. I 1948 blev han pensioneret fra Nationalmuseet, hvor han de sidste 30 år var inspektør. Fra 1915 til sin død var han tillige leder af Københavns Bymuseum. Han blev kendt for sin store videnskabelige produktion med fokus på sengotikkens og renæssancens arkitektur og kunsthåndværk.

I 1907 fik Chr. Axel Jensen i "Fra Arkiv og Museum" optaget sin lille artikel om Herluf Trolle og Birgitte Gøje. Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.