Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "KAJNÆS SOGNS Historie" af Frederik Hansen, 1931

Frederik Hansen (1883-1951) kom til verden i Kongshoved på Kegnæs som søn af en parcellist. Det fremgår af kirkebogen for Kegnæs, at han døde samme sted og var sognefoged.

I 1931 fik han i "Fra Als og Sundeved" optaget sin beskrivelse af Kegnæs sogn. Han indleder med:

At Interessen for Hjemstavnshistorien er stor i vore Dage, fik jeg mange Beviser paa, da jeg sidste Vinter, paa Opfordring af Redaktør A. Gran, skrev om Kajnæs Sogns Historie i Dybbøl-Posten. Fra mange Sider ytredes Ønske om at faa Artiklerne udgivet i Bogform, et Ønske jeg hermed efterkommer, efter at have gennemarbejdet og forøget Stoffet betydeligt. Jeg skylden at takke alle dem, der har været mig behjælpelig med Oplysninger, af hvilke særlig skal nævnes Lars Thomsen, Østerby, Jørgen Bertelsen, Østerby, Peter Danielsen, Kajnæsfærge, Christen Hansen, Sønderby samt Museumsinspektør J. Raben, Sønderborg.

 

      Kongshoved i April 1931.
                                                                                                                  Frederik Hansen.

Jeg har scannet et eksemplar af bogen, der er renoveret af Det Kongelige Bibliotek med lidt utydelige illustrationer til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.