Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark" af O. Nielsen, 1867

Oluf August Nielsen (1838-1896) blev født på "Endrupholm" ved Bramminge som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark". Han indleder med disse forord:

Spørgsmålet om Sysselinddelingen i Danmark har ofte været gjort til Genstand for mindre Undersøgelser såsom af Langebek, Suhm, Kofod-Ancher, Jahn, C. Paulsen, Kolderup Rosenvinge, J. E. Larsen, Dahlmann, Stemann og mange flere, men da disse kun har kunnet hellige dette en mindre Opmærksomhed i deres Skrifter, der omfattede så mange andre vigtige Genstande, så har de ikke ret vundet Klarhed i dette Punkt, der er af indgribende Betydning i Middelaldrens Retshistorie og Topografi, ligesom det danner et fast Grundlag for endnu mere tilbagegående Undersøgelser. Skønt nærværende Afhandling har sammenstillet hvad der findes i vore trykte Kilder og hvad jeg ellers har kunnet samle om dette Emne, så er der dog mange Punkter, der endnu behøver en Opklaring, som kun kan tilvejebringes ved mere omfattende Arkivundersøgelser, end dem jeg for Tiden har været istand til at foretage.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.