Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "RIBE STIFT's Beskrivelse 1638. Indberetn. fra Stiftets Præster til Dr. O Worm" v. O. Nielsen, 1874-76

Oluf August Nielsen (1838-1896) var født på "Endrupholm" ved Bramminge i Vestjylland som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark". Mange af hans tidlige historiske bøger og artikler omhandler herreder i Vestjylland.

Artiklen er i 1874-76 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.