Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Danske Sæder og Skikke : En Undersøgelse af Livet i en dansk Købstad før og nu" af Tage Heft, 1943

Tage Heft (1899-1944) kom til verden i Silkeborg som søn af en læge og kom i dåben til at hedde Tage Hansen. Han gik i sin faders fodspor og studerede medicin, men afbrød efter 3 år og blev bankassistent, bilsælger og sproglærer, og som 25-årig begyndte han som journalist. Han rejste rundt i Danmark og samlede oplysninger til sine mange bogudgivelser.

Hans hovedværk: "Danske Sæder og Skikke : En Undersøgelse af Livet i en dansk Købstad før og nu" udkom i 1943 i 2 bind. Det er et digert værk med mange illustrationer. II. Bind indledes med indholdsfortegnelse for begge bind og afsluttes med et emneregister. 

Jeg har scannet de to bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

I. Bind

II. Bind